erb

Reakcia študenta

So záujmom som si prečítal Váš otvorený list, ktorý máte zverejnený na webe. Je pravdou, že už dlhšiu dobu dochádza na Fakulte manažmentu v Prešove k personálnym čistkám. Dôvody, prečo k bieleniu pozícií dochádza sú pre širšiu verejnosť neznáme, ale minimálne vzbudzujúce pochybnosti o serióznosti ...

Otvorený list učiteľa

Týmto otvoreným listom podávam sťažnosť za šikanovanie, zneužívanie právomoci a obchádzanie zákona o vysokých školách profesorom Štefkom, dekanom Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.

© Dušan Mamrilla, vytvoril Tomáš Mamrilla & Dušan Mamrilla ml., 2009-2013